דירקטוריון

החברה הינה תאגיד מספר 510119449 ללא כוונת רווח, אשר מניותיו מוחזקות 50% בידי "קרן יולס" שמושבה בהולנד ו-50% בידי ארגון עולי הולנד בישראל.

בית יולס מנוהל באמצעות דירקטוריון פעיל הפועל בהתנדבות. הדירקטוריון ממנה את מנהל הבית ואת עובדי המנהלה הבכירים.

בית יולס פועל תחת רישיון משרד העבודה והרווחה ומשרד הבריאות. לבית תעודת כשרות מטעם הרבנות הראשית.