Het leven in Beth Joles

Beth Joles biedt een grote verscheidenheid aan cursussen en sociale activiteiten ter verrijking van het dagelijks leven van de bewoners zodat ze zich er thuis zullen voelen.

De bewoners kunnen regelmatig cursussen volgen zoals seniorengymnastiek, yoga, zingen, schilderen, handenarbeid, computerles voor senioren, Engels, bridge enz.

Iedere vrijdag wordt de shabbat ingewijd met kaarsjes aansteken, kiddoesj en bensjen.

Speciale activiteiten zoals lezingen, excursies en concerten worden regelmatig gehouden, bovendien worden de Joodse feestdagen uitgebreid gevierd.