Van onze Directeur

Shalom,

 

Met vreugde en verantwoordelijkheid heb ik de uitdaging aanvaard de eervolle taak van algemeen directeur op mij te nemen.

Een groot voorrecht werd mijn deel.

Ik ben blij deel te mogen nemen aan het team, dat tot taak heeft voor ouderen te zorgen, hen een warm opvangend huis te geven met voor hun behoefte uitgeruste en ruime woningen, een rijk cultuurleven aan te bieden en ondersteuning te geven voor hen en voor hun familie.

In traktaat Avoth staat: (hoofdstuk 1 mishna 1)

“Moshe ontving de Tora van Sinai en gaf haar door aan Joshua; Joshua weer aan de Ouderen, de Ouderen aan de Profeten; de Profeten gaven het door aan de leiders van “de grote Vergadering”.

Zij leerden ons drie dingen:

Wees gematigd
Zorg voor veel leerlingen.
Bescherm de Tora.

Ik gebruik graag het woord “ouderen” zonder bijvoegsel als “gouden leeftijd” of “rijpe leeftijd”.

In mijn ogen zijn die bijvoegsels overbodig en de simpele woorden “oud”, “ouden van dagen” en “ouderdom” zijn voldoende.

Laten wij alleen het woord en de leeftijd eerbiedigen.

Ouderen zijn diegenen die verantwoordelijk zijn voor het bewaren en corrigeren van de drie basisprincipes in het leven van een volk:

Ethiek, opvoeding, en het uitvoeren daarvan.

Elk geloof, waar dan ook, heeft zijn geordende systemen, wat wel en wat niet te doen.

Laten wij het ouderdom respecteren en doorgaan om van hen te leren.

Laten wij een huis zijn van eerbied, en liefde voor onze ouderen door een team van medewerkers op te bouwen, die het mooie en de uitdagingen van de leeftijd erkennen, door te kiezen voor een leven van tolerantie, cultuur en leiding door een persoonlijk voorbeeld te geven.

 

In vriendschap,
Chaim Birnbaum