שירותים פרא רפואיים

פיזיותרפיה

 • מניעה,  אבחון,  טיפול ושימור יכולת התנועה והתפקוד הגופני.
 • בקבלת דייר חדש – מתבצעת הערכה,  אבחון והתאמת הטיפול בהתאם למצבו.
 • הטיפול מתמקד בשיפור ושימור הניידות במסגרת פרטנית וקבוצתית.
 • חדר הפיזיותרפיה כולל מגוון אביזרים לתרגול.

ריפוי בעיסוק

מבוצעים אבחונים,  טיפולים ופעילויות תוך התייחסות להיבטים שונים:

 • מוטורי – התייחסות לטווח תנועה, כח שריר, שיווי משקל ועוד.
 • קוגניטיבי – התמצאות,  זיכרון, תכנון וארגון חזותי.
 • חברתי – תקשורת,  פעילויות פנאי.

תעסוקה

 • ההפעלה הינה באופן קבוצתי ופרטני.
 • הפעילות הקבוצתית כוללת הפעלה כגון: תנועה,  אקטואליה,  מוזיקה.
 • הפעילות הפרטנית מותאמת לצרכי הדייר על פי חוו"ד מקצועית.

תזונה

 • בדיקת משקל תוך התייחסות לשינויים.
 • השוואת תוצאות בדיקות הדם לצורך בדיקת מצב התזונה.
 • מתן ייעוץ וקיום שיחות עם הדיירים לצורך שיפור מצבם התזונתי.
 • בדיקת הרכב המזון ומתן יעוץ בעת הצורך לשינוי התזונה.